search

best photos
reports

Red-backed Shrike

Lanius collurio (Linnaeus, 1758)

Обыкновенный жулан

© Vyacheslav Yusupov

© Anatoliy Kuzmin

© Anatoliy Kuzmin

© Andrey Semenov

© Dmitrij Andreev

© Anatoliy Kuzmin

© Anatoliy Kuzmin

© Anatoliy Kuzmin

© Anatoliy Kuzmin

© Igor Dvurekov

© Igor Dvurekov

© Leonid Shurov

© Andrei Kiselev

© Igor Dvurekov

© Dmitriy Shevtsov

© Maxim Lanin

© Andrey Bazdyrev

© Denis Tsupko

© Dmitriy Shevtsov

© Alexandr Lyubimov

© Igor Torgachkin

© Sergey Shursha

© Sergey Shursha

© Dmitriy Shevtsov

© Dmitriy Shevtsov

© Andrei Kiselev

© Valerij Yasinsky

© Valerij Yasinsky

© Valerij Yasinsky

© Galina Katanova

© Alexandr Masalev

© Anna Golubeva

© Elena Shvydun

© Denis Zhbir

© Igor Torgachkin

© Dmitriy Shevtsov

© Khasan Zhurtov

© Svetlana Medvedeva

© Khasan Zhurtov

© Alexandr Lyubimov

© Alexandr Lyubimov

© Anna Golubeva

© Igor Torgachkin

© Alexandr Lyubimov

© Dmitriy Shevtsov

© Alexandr Lyubimov

© Khasan Zhurtov

© Mikhail Kalagin

© Dmitry Pozharsky

© Dmitriy Shevtsov

© Yuriy Redkin

© Yuriy Redkin

© Maxim Lanin

© Andrey Bazdyrev

© Dmitriy Shevtsov

© Dmitriy Shevtsov

© Dmitry Pozharsky

© Mikhail Vedernikov

© Valerij Yasinsky

© Ekaterina Zvereva

© Valeriya Nikiforova

© Mikhail Kalagin

© Dmitry Pozharsky

© Dmitry Pozharsky

© Igor Shcherbakov

© Sergey Shursha

© Anna Golubeva

© Igor Shcherbakov

© Dmitriy Shevtsov

© Dmitriy Shevtsov

© Dmitry Erokhin

© Pavel Shukov

© Igor Shcherbakov

© Igor Shcherbakov

© Alexander Liseenko

© Svetlana Medvedeva

© Andrei Kiselev

© Igor Shcherbakov

© Igor Shcherbakov

© Igor Shcherbakov

© Khasan Zhurtov

© Vasiliy Vishnevskiy

© Yura Lyapustin

© Anatoliy Kuzmin

© Yuriy Redkin

© Yuriy Redkin

© Yuriy Redkin

© Vasiliy Vishnevskiy

© Vasiliy Vishnevskiy

supplement

go to family:

in other projects

Birds of Kazakhstan

Birds of Siberia

Birds of Xinjiang

Birds of Ukraine

Birds of Russia

Birds of Georgia

Birds of Belarus

Birds of Azerbaijan

Birds of Northern Eurasia

Birds of Tyumen Oblast