search

basic information
best photos
video
reports

Squacco Heron

Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)

Желтая цапля
breeding

2015-05-20
North Osetia, Chermen
© Dmitriy Shevtsov

supplement

go to family:

Ardeidae

in other projects

Birds of Kazakhstan

information gallery
Birds of Ukraine

information gallery

Big Year 2018

1. Evgeniy Sofronov (42)
2. Andrey Semenov (41)
3. Igor Torgachkin (35)
4. Gleb Kirillov (34)
5. Alexandr Masalev (27)
more...