search

unidentified birds


2014-08-21 | Pologoe Zajmische, Astrakhan region | Anatol Leskovski

2016-08-09 | Lower Tsaritsyno Pond, Moscow | Ekaterina Zvereva

2016-02-10 | | Evgeniy Sofronov

2017-01-23 | Respublika Mordovij.Saransk | Nikolaj Karanov

2017-04-08 | | Julia Buyanova

2017-04-30 | | Evgenia Zotova

2017-08-09 | | Evgeniy Sofronov

2017-07-19 | Astrakhan' region, Bahtemir | Julia Abramova

2017-11-05 | | Evgeniy Sofronov

2012-11-08 | | Albert Lastukhin

2012-11-08 | | Albert Lastukhin

2018-04-16 | | Radik Kutushev

2018-05-13 | Kaluga region, lake Tish' | Julia Abramova

2018-05-18 | | Dmitry Khrushchev

2018-06-03 | Vypovo, Vladimir Oblast | Dmitry Pozharsky

2018-07-22 | | Denis Zhbir

2013-08-10 | | Radik Kutushev

2019-04-11 | | Evgeniy Sofronov

2019-04-22 | Rostov-on-Don | Alexandr Lyubimov

2019-04-23 | | Gleb Kirillov


rare birds records


Oriental Turtle Dove (Streptopelia orientalis)

© Radik Kutushev
2015-06-10

First photo record of Oriental Turtle Dove in Tatarstan.


Red-flanked Bluetail (Tarsiger cyanurus)

© Galina Katanova
2018-09-22
Vologodskaya oblast, Vozhegodsky raion

Rare (probably first) record in Vologodskaya oblast.


Purple Sandpiper (Calidris maritima)

© Vyacheslav Zametnya
2018-10-07
Leningrad region, Bolshaya Izhora.

First record in Leningrad Oblast. Many times recorded in neighbor regions: in Pskov Oblat [Zarudny, 1910], Estonia [Mank, 1970], central Finland [Lilja, 1964], Karelia [Neifeld, 1970].


Lanceolated Warbler (Locustella lanceolata)

© Galina Katanova
2017-06-23
Vologda region, Vozhegodsky district

Rare record of lanceolated warbler in Vologodskaya oblast.


Black-winged Stilt (Himantopus himantopus)

© Dmitriy Shevtsov
2018-07-22
North Osetia, Kardzhin

First nesting record for Osetia

more rarities...

recent video

2019-03-26. Northern Bullfinch (Julia Abramova).

2019-03-04. European Greenfinch (Julia Abramova).

2019-03-03. Great Tit (Julia Abramova).

2019-02-25. Hawfinch (Dmitry Erokhin).

2018-12-26. European Nightjar (Vyacheslav Yusupov).

2018-12-05. Dark-bellied Brent Goose (Dmitry Erokhin).

2018-11-27. Snow Bunting (Evgeniy Sofronov), Snow Bunting (Evgeniy Sofronov).

2018-11-20. Broad-billed Sandpiper (Anatoliy Kuzmin).

2018-11-19. Grey Plover (Anatoliy Kuzmin).

2018-11-13. Griffon Vulture (Julia Abramova), Eurasian Nuthatch (Julia Abramova).

2018-11-09. Grey Plover (Anatoliy Kuzmin).

2018-11-04. European Nightjar (Vasiliy Vishnevskiy), Spotted Nutcracker (Vasiliy Vishnevskiy).

more video...