101 014
pictures
176
blog posts
424 photographed species of 515 (82%)

Search Page

Big Year 2021

1. Alexey Sizov (348)
2. Anna Golubeva (285)
3. Andrey Semenov (273)
4. Egor Vlasov (262)
5. Igor Sikorsky (245)
6. Nataliya Pokhodzey (212)
7. Svetlana Medvedeva (193)
8. Aleksandr Raklo (182)
9. Vitaliy Butko (168)
10. Svetlana Barabanshchikova (167)
more...

rare birds records


European Serin (Serinus serinus)

© Gennady Kolotin
2021-06-30Tawny Pipit (Anthus campestris)

© Dmitriy Shevtsov
2021-06-23
North Osetia, ChmiBlack-legged Kittiwake (Rissa tridactyla)

© Vyacheslav Yusupov
2021-04-02
KstovoMediterranean Gull (Larus melanocephalus)

© Vyacheslav Yusupov
2021-06-24
KstovoDalmatian Pelican (Pelecanus crispus)

© Khasan Zhurtov
2021-05-22
Priblizhnaya, KBR


more rarities...

unidentified birds


2021-07-29

Андрей Баздырев: крыла*

2021-07-28

Дмитрий Шевцов: Да, каменки

2021-07-27

Тимофей Андреев: коноплянка

more unidentified birds...