119 324
pictures
196
blog posts
430 photographed species of 516 (83%)

Search Page

Big Year 2022

1. Andrey Semenov (294)
2. Alexey Sizov (264)
3. Igor Sikorsky (235)
4. Andrei Petrov (224)
5. Svetlana Medvedeva (200)
6. Nataliya Pokhodzey (193)
7. Vitaliy Butko (165)
8. Anna Golubeva (151)
9. Khasan Zhurtov (138)
10. Alexandr Balaev (136)
more...

rare birds records


Red-crested Pochard (Netta rufina)

© Khasan Zhurtov
2022-06-25
Maiskiy,KBRBarnacle Goose (Branta leucopsis)

© Mikhail Kalagin
2022-05-13Common Pochard (Aythya ferina)

© Dmitriy Shevtsov
2022-06-10
North Osetia, Kardzhin

New breeding species of the Republic of North Ossetia-Alania.


Great Spotted Cuckoo (Clamator glandarius)

© Svetlana Medvedeva
2022-04-23
Krasnodar Krai. Village of Vasyurinskaya

First record in the Krasnodar Territory.


Bewick's Swan (Cygnus bewickii)

© Gennadiy Isakov
2018-04-15

New species of the Chuvash Republic

more rarities...

unidentified birds


2022-06-27

Игорь Сикорский: лесной

2022-06-27

Игорь Сикорский: большой улит

2022-06-27

Игорь Сикорский: большой улит

more unidentified birds...